12.11 – DZIEŃ WOLNY

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego          z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej  informujemy, że poniedziałek         12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.