15 zdjęć na 15-lecie członkostwa Polski w zjednoczonej Europie

Wynikiem projektu pt. „Europa okiem uczniów ULO” - 15 zdjęć na 15-lecie członkostwa Polski w zjednoczonej Europie”, realizowanego w ramach programu „Europa z naszej ulicy” dofinansowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, jest o to ten wspaniały kalendarz!

Uczestnikami projektu byli uczniowie klasy I klasy humanistycznej z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach, a ich opiekunem prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg