planPoniżej przedstawiamy zaktualizowany plan zajęć na rok szkolny 2021/2022.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek