Kadra

mgr Damian Utracki

Nauczyciel historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie. Absolwent studiów magisterskich w zakresie historii na Uniwersytecie Zielonogórskim o specjalności nauczycielskiej oraz dziedzictwo kulturowe regionu. Ukończone studia podyplomowe zarządzanie ochroną informacji niejawnych oraz geografia. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Nazewnictwo miejscowe na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1950 - pochodzenie, ewolucja oraz klasyfikacja nazw (na przykładzie powiatów słubickiego i sulęcińskiego). Autor publikacji i artykułów promujących region.

Od 2011 roku nauczyciel – wychowawca w Technikum Leśnym im. Prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie. Aktywny samorządowiec, regionalista, popularyzator zdrowego i aktywnego trybu spędzania czasu wolnego. Pomysłodawca, założyciel i przewodniczący rzepińskiego Koła Regionalistów – organizacji turystyczno-krajoznawczej.