2019 10 08 wybory8 października 2019 r. w naszym Liceum odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Było to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonali wyboru swoich przedstawicieli.

Wybory SU poprzedziła kampania, podczas której kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, stronę na portalu społecznościowym, gdzie umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne. Każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą, decyzją uczniów Przewodniczącą SU została Hanna Biernacka (kl. II a), a jej zastępcą - Bartosz Surdyk (kl. II a).

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.