Deklaracja dostępności Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak napisów rozszerzonych w nagraniach,
 • brak audiodeskrypcji lub alternatywy dla mediów (nagranie),
 • brak audiodeskrypcji (nagranie),
 • strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów drukowanych. Nowe dokumenty w miarę możliwości sukcesywnie będą publikowane jako treść we wpisach.
 • Niektóre elementy są przedstawione w formie graficznej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Żywalewski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48618296883

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach
 • Adres: Kościuszki 1, 69-100 Słubice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48618296868

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

Kierownik obiektu: Wojciech Golubski (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Tel. 061 829 68 08)

Opis: W pobliżu ok. 100 m od wejścia do obiektu od ul. Kościuszki znajduje się 10 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne do budynku:

 • Nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
 • Posiada drzwi automatycznie otwierane.

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • Między szatnią w przyziemiu a windą obsługującą wszystkie kondygnacje znajduje się podnośnik przychodowy/pionowy,
 • Znajduje się 19 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami (na każdym piętrze, w każdej części budynku),
 • Znajdują się zarówno windy z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille’a jak i windy bez takich komunikatów.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje znajdujące się na holach ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Informacje dodatkowe: Cały budynek był zaprojektowany według standardów lat 90-tych przewidujących rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoby poruszające się na wózkach docierają bez przeszkód w każde miejsce budynku.

Strona internetowa budynku: www.cp.edu.pl/pl/index.html

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: tel. 0048 61 829 68 00, 0049 335 5534 166801