phoca thumb l 7W ramach programu Działaj Lokalnie dwie nasze uczennice i dwóch nauczycieli brało udział w terenowym szkoleniu z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie było typowo praktyczne i pozwoliło nam przećwiczyć wiele scenariuszy.