1Dziś uczniowie klasy II b wraz z wychowawcą dr Aleksandrą Ibragimow biorą udział w „Dniu Kandydata na UAM”, który odbywa się właśnie na terenie Kampusu Morasko.


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu już po raz drugi przedstawi kandydatom na studia kompleksową ofertę dydaktyczną w jednym miejscu. Dla uczniów szkół średnich przewidziane są nie tylko prezentację wszystkich wydziałów i jednostek zamiejscowych, ale również możliwość poznania specyfiki UAM poprzez spotkania z samorządem studenckim i prezentacją wszelkich dostępnych ścieżek studenckiego rozwoju (m.in. wyjazdy zagraniczne, zajęcia i sekcje sportowe, zajęcia dodatkowe). Uczestnicy mogą zapoznać się także z ofertą uniwersyteckiego Biura Karier, czy propozycjami dla najlepszych kandydatów w ramach programu Best Student. W przerwach między zwiedzaniem stoisk na słuchaczy czekają wykłady i warsztaty, prowadzone przez naszych wybitnych naukowców.
źródło: https://amu.edu.pl/wiadomosci/events/dzien-kandydata-na-uam