2Marylka Kusz, uczennica klasy II została Stypendystką Prezesa Rady Ministrów.


Serdecznie gratulujemy Marylce!