2220 lutego br. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się V Turniej Debat Historycznych IPN, w którym udział wzięli również uczniowie klas humanistycznych naszego Liceum.
Następnie lekcje języka polskiego zostały przeprowadzone w poznańskim Muzeum Narodowym.