17pRozpoczęliśmy zajęcia na strzelnicy od szkolenia.

W pierwszych zajęciach udział wzięli uczniowie klas 1ap i 1bp.
Podstawy bhp obsługi broni już mamy za sobą!