menDo 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

 

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie MEN:  https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja