Bez nazwyREKInformujemy, że zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Oznacza to, że nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na powyższy temat znajduje się tutaj