zakonczenie26 czerwca br. o godz. 12.00 odbyło się, drugie w historii Liceum, uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Inne niż w ubiegłym roku, bo za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, ale równie w podniosłej atmosferze.
W uroczystości udział wzięli prof. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Następnie po krótkim przemówieniu Pana Rektora, Pan Dyrektor przystąpił do przedstawienia uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz uczniów, którzy otrzymali podziękowanie za pracę na rzecz szkoły, w tym: wolontariat, osiągnięcia sportowe oraz różnego rodzaju konkursy przedmiotowe.
Dwudziestu uczniów naszego Liceum otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Najwyższą średnią w historii szkoły na poziomie 5,23 wypracowała Malwina Olszewska. Tuż za nią znalazły się aż trzy uczennice z jednakową średnią 5,13: Aleksandra Dębska, Aleksandra Kail oraz Hanna Klincewicz.
Wszystkim naszym uczniom gratulujemy przejścia do następnej klasy!
A za owocną współpracę w tym trudnym czasie, za trud oraz wysiłek włożony w pracę zdalną - serdecznie dziękujemy!
Życzymy niezapomnianych wakacji!