wynikiSzanowni Kandydaci,
poniżej przedstawiamy listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do naszego Liceum.

 

Najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia kandydata do Liceum to 120 punktów.
Prosimy o potwierdzenie woli podjęcia nauki w ULO w terminie 13-18 sierpnia br. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli nauki w Liceum, na załączonym druku lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Lista osób zakwalifikowanych

Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole