Spotkanie informacyjneDnia 15 marca br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego Prorektor prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas oraz Dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach dr Jan Zgrzywa wspólnie przedstawili bogatą ofertę edukacyjną nowo powstałego Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach oraz zasady rekrutacji.

Liceum dysponuje świetną bazą dydaktyczną, dzięki czemu nauka będzie prowadzona na najwyższym poziomie oraz pozwoli na stworzenie uczniom znakomitych warunków do zdobywania wiedzy w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny. ULO proponuje swoim uczniom klasy o profilach: humanistycznym, matematyczno-fizycznym oraz biologiczno-chemicznym. Każda z klas będzie liczyła 16-20 uczniów.

Uczniowie liceum, oprócz nauki, będą mieli możliwość wzięcia udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, m. in. w Nocy Naukowców czy Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki, będą mogli dzięki współpracy szkoły z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum włączyć się w wolontariat, a także skorzystać z zajęć pozalekcyjnych, które pozwolą rozwijać im wszechstronne zainteresowania, realizować pasje, a także zdobywać nowe doświadczenia i poznawać świat.

Nauka języków obcych będzie odbywać się na poziomie rozszerzonym. Liceum zamierza nawiązać współpracę z frankfurckimi gimnazjami.

Kadra pedagogiczna ULO, składająca się z akademickich oraz słubickich nauczycieli, będzie dążyła do tego, aby uczniowie zdobyli wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im świadomie zarządzać swoją nauką, a w przyszłości także karierą zawodową. Będzie to możliwe wyłącznie dzięki profesjonalnej pracy grona pedagogicznego, która zapewni efektywność nauczania oraz stworzy właściwy i specyficzny klimat do rozwoju wychowanków liceum.

Od klasy II uczniowie będą mieli możliwość współpracy z osobistym mentorem, specjalistą w wybranej przez siebie dziedziną nauki.

Po zakończeniu spotkania gimnazjaliści oraz ich rodzice mieli możliwość zwiedzenia budynku szkoły, a także porozmawiania z dyrekcją oraz nauczycielami.