zasadySzanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,

poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady zachowania podczas epidemii w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach.

ORGANIZACJA I ZASADY PRACY W CZASIE EPIDEMII