olim„Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości” to innowacyjna, ogólnopolska olimpiada interdyscyplinarna skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizowana jest przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Tematyka zagadnień, ich forma oraz różnorodność zadań ma zmusić uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy.

Udział w olimpiadzie jest całkowicie darmowy, zarówno dla szkół jak i uczestników. Dla trojga Laureatów przewidziane są nagrody finansowe w łącznej wysokości 12 000 złotych (odpowiednio 5 000 złotych za I miejsce, 4 000 złotych za II miejsce, 3 000 złotych za III miejsce). Ponadto Organizator przewiduje możliwość przyznania nagród wyróżniających.

Formularz rejestracyjny oraz regulamin dostępne są pod adresem www.iws.gov.pl/olimpiada/