olaUczennica naszego Liceum, Aleksandra Kail otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.

Olu, serdecznie gratulujemy!