karta swiateczna 2020 3Z okazji świąt Bożego Narodzenia

Dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach przesyła w imieniu całej społeczności

życzenia wszelkiej pomyślności.

Niech nadchodzący rok 2021 przyniesie nam więcej optymizmu i nadziei.

Przy okazji przedstawiamy kartki świąteczne wykonane przez nasze uczennice: Olę, Hanię i Martę.

P.S. Mamy nadzieję, że dotarły one już do wszystkich.