inf 1Pierwsza lekcja informatyki po powrocie do zajęć stacjonarnych.