legitW ULO jest już to możliwe od początku roku szkolnego!!


mLegitymacja to uzupełnienie fizycznej (papierowej) legitymacji szkolnej o cyfrową kopię, wyświetlaną w smartfonie.
Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu – jest ona tylko jego kopią. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.
Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z tradycyjnych dokumentów. Nie tylko podczas kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina. mLegitymacja daje prawo do otrzymania dodatkowych, przysługujących uczniom, zniżek.

źródło https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna https://ose.gov.pl/mlegitymacja