mnPrzedstawiamy list Ministra Edukacji i Nauki, jaki skierował do szkół i placówek oświatowych z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.