1Tak uczniowie 2Ag spędzają czas podczas ostatnich dni roku szkolnego.