krusW imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Sulęcinie,

zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży "Moja Wizja Zero - Rolnik Liderem Bezpieczeństwa".
Więcej informacji o konkursie na stronie: tu