Rekrutacja uzupełniajacaNa podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) podajemy terminarz rekrutacji uzupełniającej do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach:

 

 

 

 

 

  • 3.08 5.08.2021 - złożenie podania o przyjęcie do szkoły
  • 16.08.2021 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  • 17.08 – 20.08.2021 - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły (przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)
  • 23.08.2021 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły