LISTA KAND. PRZYJSzanowni Kandydaci,
na podstawie § 1 ust. 8 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.

 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poniżej przedstawiamy listę uczniów, którzy zostali przyjęci do naszego Liceum w rekrutacji uzupełniającej.

Lista kandydatów przyjętych do ULO w rekrutacji uzupełniającej