yczenia 2021Ciepłych spotkań z bliźnimi, otwarcia się na nowe relacje

ze światem w czasie świąt Bożego Narodzenia

oraz wiele twórczej energii w nadchodzącym roku 2022

życzą

w imieniu społeczności

Uniwersyteckiego Liceum

Ogólnokształcącego w Słubicach

 

Dyrektor Jan Zgrzywa oraz jego asystentka Alicja Ciesielka

 

Autor Grafiki Wiktoria Fink, klasa 3Ag