Plakat rekrutacjaJuż w najbliższy wtorek, tj. 24 kwietnia, odbędzie się I Powiatowy Festiwal Zawodów. Ideą wydarzenia jest przedstawienie w jednym miejscu i o tej samej porze oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu słubickiego, szczególnie uczniom klas III gimnazjów.

Festiwal składa się z dwóch części: pierwszej – podczas której każda ze szkół będzie miała 15 minut na zaprezentowanie swojej oferty, oraz drugiej – w trakcie której uczniowie będą mogli wziąć udział w wykładach, prelekcjach i warsztatach. W ramach Festiwalu młodzież będzie miała okazję porozmawiać m. in. z hydrobiologiem, dietetykiem, ekonomistą, informatykiem, spedytorem i mechanikiem.

Organizatorem Festiwalu, realizowanego w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Słubickim, jest Starosta Słubicki Marcin Jabłoński.