2022 03 21 antykNon enim paranda nobis, sed fruenda sapientia est – Nie tylko powinniśmy zdobywać mądrość, lecz także z niej korzystać /Cyceron/
 
Nasza uczennica Hanna Puchalska bardzo dobrze wcieliła słowa Cycerona w życie i tak oto pękamy z dumy.
Hania dzięki rzetelnej pracy i pasji otrzymała tytuł Laureata w XV Konkursie Wiedzy o Antyku! 

 

To zaszczyt mieć takich uczniów. Hania włożyła wiele pracy w przygotowania do poszczególnych etapów, wsparciem dla niej był nasz dyrektor Jan Zgrzywa, któremu dziękujemy za dbanie o rozwój Hanny. 
 
Organizatorem konkursu jest Instytut Filologii Klasycznej, który jest częścią Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.