2022 03 31 alkoholeAlkohole na lekcji chemii... 
temat ten często budzi zainteresowanie.
Nurtujące pytanie podczas tej lekcji brzmiało: jak odróżnić alkohole monohydroksylowe od polihydroksylowych?
Odpowiedzi szukali nasi uczniowie klasy III o profilu biologiczno-chemicznym.

 

A kto szuka, ten znajdzie ????
Szafirowe kolory powstających roztworów zachwyciły nas wszystkich.