2022 08 01 terminy w postepowaniu uzupelniajacym
Drogi Ósmoklasisto,
jeśli chcesz ULOkować swoje pasje w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach możesz nadal to zrobić w ramach rekrutacji uzupełniającej. 
Poniżej terminy postępowania rekrutacyjnego.

2.08 5.08.2021 - złożenie podania o przyjęcie do szkoły
12.08.2021 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
12.08 – 19.08.2021 - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły (przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)
22.08.2021 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły