2022 09 28 golickaA gdy inni się wycieczkowali, Daniel Tepper, uczeń klasy czwartej wybiegał medal.
Golicka Mila zdobyta.
Gratulujemy.