2022 10 06 semikBiblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach w ramach cyklu spotkań pn. "Historie naszego regionu" zaprosiła naszych uczniów na cenną prelekcję ze słubickim regionalistą Panem Rolandem Semikiem. 

Tematem wydarzenia był Wychowawczy obóz pracy "Oderblick" w Świecku. 

"Wychowawczy obóz pracy „Oderblick” w Świecku jest niezwykle ważnym miejscem martyrologii na ziemi słubickiej. Jak sama nazwa wskazuje nie był to obóz koncentracyjny, a wychowawczy. Jego budowę rozpoczęto w drugiej połowie października 1940 r. Początkowo miał być to obóz przeznaczony dla polskich robotników, jednakże w rzeczywistości więziono w nim Polaków, Żydów oraz ludność innych narodowości. Do dziś nie jest znana dokładna ilość więźniów, która przebywała w obozie, ale szacuje się że było ich około 6000 osób.

Warunki „życia” w obozie były niezwykle trudne i uwłaczające ludzkiej godności. Wszyscy mieszkali w przeludnionych barakach, nieocieplanych zimą, bez sanitariatów. Wobec więźniów nadużywana była przemoc fizyczna przez służby obozowe. Niezwykle trudne warunki bytowe szybko doprowadzały do ciężkich chorób i wycieńczenia. Więźniowie codziennie wykonywali ciężką i wyczerpującą pracę w kopalni żwiru lub w pobliskich gospodarstwach rolnych. Ich porcje żywieniowe były głodowe, dlatego często dochodziło do zgonów. Zamknięcie obozu nastąpiło w styczniu 1945 r., kiedy to więźniowie opuścili baraki
i wyruszyli w bardzo trudną drogę tzw. „Marszem Śmierci” w kierunku obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.
W roku 2007 w Świecku, ku czci poległych, Gmina Słubice dokonała odsłonięcia tablicy
z 60 nazwiskami znanych imiennie ofiar obozu pracy „Oderblick”.
Uzupełnieniem prelekcji była prezentacja, zawierająca między innymi szczegółowy plan rozmieszczenia obozu oraz wiele innych ważnych i ciekawych informacji."
Informacja merytoryczna użyczona z fanpagu Biblioteki Miejskiej.
 
A samemu Rolandowi Semikowi raz jeszcze bardzo dziękujemy.