2022 11 21 ratajczakZ serii "a wiedzieliście, że...?" 
Dr hab. Tomasz Ratajczak, który w tym roku szkolnym dołączył do naszego zespołu, został laureatem ministerialnego konkursu grantowego w ramach programu „Doskonała nauka – wsparcie monografii naukowych”?

 

Wspomniany program Ministerstwa Edukacji i Nauki służyć ma m.in. wspieraniu realizacji projektów polegających na wydawaniu monografii o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki, prezentujących najnowsze wyniki badań w celu ich wprowadzenia do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.
Więcej o badaniach prof. T. Ratajczaka i ich efekcie końcowym możecie przeczytać na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego, link poniżej: