2023 02 22 biologiaCzęść uczniów Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach spędziła dzień w Poznaniu na Wydział Biologii UAM
Poznawali tam świat mikrobów , dowiedzieli się czym jest antropologia fizyczna i „co mówią kości” , kolometrycznie pobawili się z wodą , usłyszeli o brzuchorzęskach , było tez troszkę o świecie ptaków.