2023 03 07 kumaUczniowie klas pierwszych dzisiaj oficjalnie dołączyli do projektu Brandenburskiej Orkiestry Państwowej „Pola napięć - Prawo i sprawiedliwość na podstawie bajki Kuma Śmierć”.
Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie w Hali Koncertowej im. Carla Philippa Emanuela Bacha we Frankfurcie nad Odrą, które przybrało formę dyskusji nad prawem i sprawiedliwością/praworządnością.
Całość poprowadziła pani Janine Nuyken, wiceprezydentka Europejskiego Uniwersytetu Viadrina