2023 09 04 rozpoczeciemaly4 września powitaliśmy szósty rok szkolny w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach.
... i szkolna machina ruszyła... dobrze mieć Was z powrotem.