2023 10 19 SUNasi uczniowie dobrze już wiedzą, kto jest w składzie tegorocznego Samorządu Szkolnego, zróbmy tę informację oficjalną i tutaj!

10.10.2023 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.


Przypomnijmy kto startował:

1. Rapcewicz Stanisław (1B)
2. Ulańska Hanna (2A)
3. Lutycz Sara (3A)

Frekwencja wyborcza była bardzo wysoka!
Wyniosła 86 % 

A kandydaci uzyskali odpowiednie wyniki:
Stasiu - 6 głosów
Hanna - 22 głosy
Sara - 65 głosów


Zatem Przewodniczącą Szkoły została Sara Lutycz! 
Wiceprzewodniczącą Hanna Ulańska! 

Serdecznie gratulujemy!