PrzypominamyUprzejmie przypominamy, że już dziś w sekretariacie ULO będzie można uzyskać informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019. Od godz. 12.00 będzie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych do podjęcia nauki w naszym Liceum.

Do 5 lipca br. rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć oświadczenie woli podjęcia nauki w naszej szkole.