Wazna informacjaUprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu rekrutacji do klas pierwszych Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach na rok szkolny 2018/2019 w terminie do 5 lipca br. do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie przez kandydata woli nauki w ULO wraz z:

- przedłożeniem oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do ULO),

- zawarcie przez rodziców/opiekunów prawnych umowy o kształcenie swojego dziecka w ULO (umowa podpisana przez oboje rodziców, przedłożona w 2 egzemplarzach) UMOWA KSZTAŁCENIA

- przedstawieniem wniesienia opłaty wpisowej na konto bankowe ULO.

Jednorazową opłatę wpisową w wysokości 250 zł należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe Banku Zachodniego WBK:

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
nr konta 72 1090 1115 0000 0001 3639 8528

tytułem: opłata wpisowa 2018/2019, imię i nazwisko dziecka

OŚWIADCZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W ULO