Gdy atmosfera za oknem zimowa.
Uczniowie 2B na lekcji wychowania fizycznego