2024 03 18 strzelnicaAkademicki Związek Sportowy zapewnił nam wystrzałowy poniedziałek.

AZS to ogólnopolskie stowarzyszenie upowszechniające kulturę fizyczną i sport. Początkiem roku zwrócili się do nas z zaproszeniem do udziału w programie upowszechniania strzelectwa.
Zaproszenie oczywiście przyjęliśmy, a nasza młodzież dziś w oparciu o nowoczesne technologie mobilnych strzelnic laserowych mogła spróbować swoich sił w nowej dla nich kategorii sportowej.
W programie wzięły udział klasy trzecie i czwarte.