2018 09 03 ulo dsc6271W dniu 3 września br. w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach uroczyście rozpoczęto pierwszy w historii Liceum nowy rok szkolny. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor Liceum dr Jan Zgrzywa, który przywitał władze rektorskie, zaproszonych gości oraz najważniejsze osoby tego dnia, czyli uczniów klas pierwszych i ich rodziców oraz nauczycieli. Po odśpiewanym hymnie narodowym rektor UAM prof. dr hab. Andrzej Lesicki w swoim przemówieniu ogłosił oficjalne rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym oraz życzył uczniom, aby spełniły się ich oczekiwania wobec Liceum, a kolejne lata przybliżyły ich do matury będącej przepustką do dalszej nauki i do podjęcia studiów na najlepszych uczelniach.

Do życzeń dołączył się także prorektor prof. dr hab. Tadeusz Wallas, który obiecał znakomite warunki do nauki oraz wyraził przekonanie, że licealiści będą od pierwszych lekcji należycie wypełniać uczniowskie obowiązki, co w przyszłości otworzy przed nimi najbardziej oblegane kierunki studiów, w tym m. in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas uroczystości głos zabrał również burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz oraz prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, prof. Stephan Kudert. Natomiast wykład inauguracyjny pt. Pożytki z pożytecznego uczenia się, czyli nauka jako doskonalenie myślenia i mówienia wygłosił prof. dr hab. Jarosław Liberek.

Podczas ślubowania uczniowie uroczyście przyrzekli zdobywać wiedzę i umiejętności, kształtować swój charakter i osobowość w kierunku wartości uniwersalnych, szanować wolność i indywidualność każdego człowieka, dbać o godność ucznia i dobre imię Szkoły, przestrzegać zasad życia koleżeńskiego i przepisów obowiązujących w Szkole. Po czym JM Rektor wręczył im upominki.

Na zakończenie uroczystości dyrektor Liceum zaprosił wszystkich przybyłych gości na poczęstunek, a uczniów na spotkanie wychowawcami.

Foto: Adam Czerneńko