WolneW związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że poniedziałek 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.