img 20190208 103131Takimi słowami możemy podsumować dzisiejsze spotkanie uczniów naszego Liceum z seniorami - uczestnikami Dziennego Domu Senior + w Słubicach.

Spotkanie młodzieży z seniorami miało szczególny charakter, integrujący pokolenia i pobudzający do empatii. Spotkanie miało na celu wzbudzenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka oraz ukazanie szacunku do ludzi starszych, zazwyczaj chorych i samotnych.
Każdy z uczestników DDS opowiedział kilka zdań o sobie, o swoich przeżyciach, doświadczeniach, a młodzież… najpierw słuchała, a następnie zadawała pytania.
To było ich pierwsze, ale na pewno nie ostatnie spotkanie. Uczniowie ULO zadeklarowali swoją pomoc, np. w zrobieniu i przyniesieniu ciężkich zakupów.
Dzienny Dom SENIOR + prowadzony jest od stycznia br. przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Słubicach.