Kadra

dr Aleksandra Ibragimow

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku gospodarka przestrzenna, ze specjalnością rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (2003-2007), a także ochrona środowiska ze specjalnością chemia środowiska (2002-2008). Doktorat z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012). Od 2013 r. adiunkt w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach. W centrum jej zainteresowań badawczych znajdują się m.in.: zagadnienia związane z problematyką zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego metalami śladowymi, europejska polityka wodna oraz problematyka terenów przygranicznych. Dr Aleksandra Ibragimow jest autorką monografii oraz współautorką kilkunastu artykułów naukowych publikowanych w punktowanych czasopismach naukowych z listy MNiSW. Wyniki swoich badań prezentowała na międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in. we Włoszech, Belgii i Kanadzie, a umiejętności i kwalifikacje naukowe doskonaliła m.in. w Finlandii na University of Eastern Finland, gdzie w roku 2017 prowadziła zajęcia w ramach programu Erasmus+. W tym samym roku była także pracownikiem akademickim Fachhochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde w Niemczech. Dr Aleksandra Ibragimow od wielu lat popularyzuje nauki przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych. Jest ona współautorką projektu edukacyjnego Ekouniwersytet dla dzieci realizowanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w latach 2009-2010, a także wielu projektów autorskich, innowacji pedagogicznych oraz warsztatów profilaktycznych prowadzonych w języku polskim i niemieckim. Umiejętności i kompetencje pedagogiczne uzyskała podczas kursów oraz studiów podyplomowych. Wymienić tutaj należy przede wszystkim Dydaktykę Języka Niemieckiego w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu oraz Przygotowanie Pedagogiczne na Wydziale Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.