Kadra

dr Artur Kopka

Doktor filozofii w zakresie nauk o polityce, magister germanistyki oraz europeistyki. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Stypendysta Niemieckiej Wymiany Akademickiej DAAD oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku mediacja na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Obecnie pracownik naukowy w Katedrze Politologii Porównawczej oraz wykładowca w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, ponadto pracownik dydaktyczny w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wykładowca w Collegium Polonicum w Słubicach; kierownik Lektoratu Języków Obcych w Collegium Polonicum w Słubicach.