Kadra

dr Beata Jezierska

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską (UAM, 2010), doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (UAM, 2016). Naukowo zainteresowana historią myśli językoznawczej, metodologiami lingwistyki, leksykografią, leksykologią i frazeologią oraz przekładoznawstwem. Celem jej dysertacji doktorskiej, której skrócona wersja ukazała się następnie w formie publikacji książkowej, było zbadanie funkcjonowania frazeologizmów – zarówno postaci kanonicznych, jak i użyć innowacyjnych – w polskich przekładach współczesnej prozy francuskiej. Niedawno wróciła z Włoch, gdzie zajmowała się opracowaniem włosko-polskiego słowniczka objaśniającego leksykę kulinarną i winiarską regionu Friuli-Wenecji Julijskiej (http://slowinnik.it).

Przepada za poezją staropolską, architekturą i sztuką baroku oraz teatrem operowym. Lubi samodzielnie uczyć się języków obcych i tłumaczyć teksty na polski, a także organizować podróże dla siebie i swoich bliskich. Poznanianka z urodzenia i zawsze sercem - odważnie odkrywa kolejne miejsca (mieszkała dotąd w Paryżu, Tybindze i kilku miastach włoskich, zarówno na północy, jak i na południu kraju - Rzymie i Katanii, Padwie i Udine). Z pasją reprezentuje Polskę, krzewi polszczyznę i pracuje na rzecz aktywnej wymiany kulturalnej i naukowej między krajami. Prywatnie - żona Wojciecha, geografa, i mama urodzonej w 2016 roku Niny Teresy; córka i wnuczka nauczycieli związanych dawniej, w czasach ich aktywności zawodowej, z kilkoma poznańskimi szkołami średnimi.