Kadra

dr Dominik Pick

dr Dominik Pick. Absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzania w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, doktoryzował się na Uniwersytecie Viadrina oraz Uniwersytecie Warszawskim w zakresie kulturoznawstwa i historii. Po ukończeniu studiów podjął pracę w dziale współpracy zagranicznej w Collegium Civitas, a następnie kierował podobnym działem w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie. W latach 2006-2011 stypendysta Fundacji im. Friedricha Eberta. W latach 2011-2016 pracował m.in. dla Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność oraz Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur w Berlinie organizując międzynarodowe konferencje i projekty naukowe m.in. w Brukseli, Budapeszcie, Pradze i Wiedniu. Od 2016 początkowo pracownik, a obecnie zewnętrzny współpracownik Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Od 2016 r. pełni funkcję sekretarza naukowego Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów. Od 2021 r. nauczyciel historii w ULO oraz od 2022 r. wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z historią stosunków polsko-niemieckich, ochrony środowiska, transferu kulturowego oraz dydaktyki historii. Jego ostatnia książka poświęcona partnerstwu miast nosi tytuł „Europejska droga. Partnerstwo Gdańska i Bremy”. Lubi bieganie ultradystansowe, wędrówki górskie i rowerowe, fotografię i dobrą książka, koniecznie z kubkiem kawy